Vex, lmcl mcadelelerle dolu baka bir labirente daha girmeye geldi. Onun bu macerasnda yannda ol ve ilerle...

  • HEMEN PAYLA